Menu Zamknij

Zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki 2022

Projekt zmiany ustawy o OZE przyjęty przez Sejm przewiduje zmiany w fotowoltaice. Od kiedy możemy się ich spodziewać i co dokładnie oznaczają? Jak będą wyglądać nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki? Przypomnijmy, że obecnie obowiązuje system opustów, w którym nadwyżka energii może zostać odesłana do sieci, skąd z potrąceniem można ją odebrać np. zimą. Dla instalacji o mocy do 10 kW potrącenie wynosi 20%, natomiast dla instalacji od 10 do 50 kW – 30%. Dzięki temu prosumenci – czyli osoby, które jednocześnie zużywają i wytwarzają energię elektryczną, korzystając z Odnawialnych Źródeł Energii – mogą obniżyć wysokość swoich rachunków nawet o 80-90%. Oznacza to spore oszczędności w budżecie dla wszystkich gospodarstw domowych, firm, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Wspomniany wyżej projekt przewiduje jednak nowe zasady rozliczania prosumentów w 2022 roku. Oznacza to przejście z systemu opustów na tzw. net-billing, czyli rozliczenie za wprowadzony do sieci prąd po cenach rynkowych.

Obecne zasady rozliczania fotowoltaiki

Aktualnie właściciele fotowoltaiki rozliczają się w taki sposób, że oddają do sieci nadwyżki energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. W okresie, gdy panele produkują mniej energii i nie pokrywają całego zapotrzebowania prosumentów, mogą odebrać 70 lub 80% przesłanych nadwyżek bez ponoszenia kosztów. Ten system rozliczenia, czyli tzw. net-metering, jest dla prosumentów wygodny i opłacalny – operator przechowuje energię w zamian za 20% wyprodukowanego przez prosumenta prądu. W ten sposób inwestycja w panele fotowoltaiczne powinna zwrócić się nawet w ciągu 8 lat.

Skoro obecny system jest tak dobry, dlaczego wprowadzane są zmiany?

  • Proponowane zmiany przepisów w fotowoltaice podyktowane są wymogami europejskiego prawa, a dokładnie koniecznością dostosowania systemu rozliczeń do dyrektyw UE, które zakładają, że prosumenci powinni mieć udział w kosztach dystrybucyjnych.
  • Sprzedawcy energii twierdzą, że potrącenia z odbieranych nadwyżek energii (wspomniane 20% lub 30%, w zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej) nie wystarczają na pokrycie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, należnej z tego tytułu kwoty. W związku z tym na każdym prosumencie tracą kilkaset złotych rocznie.
  • Gwałtowny przyrost liczby instalacji fotowoltaicznych powoduje niestabilność sieci, które nie są przystosowane do przesyłania energii w obie strony.

Zmiany w rozliczeniu fotowoltaiki 2022 – od kiedy?

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, od 1 kwietnia 2022 roku system opustów zostanie zastąpiony przez tzw. net-billing, czyli system wartościowego rozliczenia nadwyżek z instalacji fotowoltaicznej. Jeśli zdecydowałeś się na jej montaż w Warszawie lub innych miastach do 31 marca 2022 roku i do tego dnia podłączyłeś ją do sieci, obecne zasady rozliczania nadwyżek energii z fotowoltaiki (net-metering) będą Cię obowiązywać. Jeśli jednak zainstalujesz panele fotowoltaiczne i uruchomisz fotowoltaikę od 1 kwietnia 2022 roku, będziesz już sprzedawać wytworzoną energię i nabywać tę z sieci na nowych zasadach.

Warto przyjrzeć się bliżej zaproponowanej zmianie reguł, aby przekonać się, że fotowoltaika w dalszym ciągu będzie opłacalnym rozwiązaniem.

Nowe zasady rozliczania prosumentów 2022 – co to oznacza?

Zgodnie z projektem nowelizacji prawa energetycznego, od 1 kwietnia 2022 roku energia będzie przez prosumentów sprzedawana i kupowana po cenach rynkowych. Oznacza to, że jako właściciel domowej instalacji fotowoltaicznej będziesz musiał nadwyżki energii sprzedawać po cenie hurtowej, a następnie kupować po cenie detalicznej. Takie posunięcie wydłuży okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę w Warszawie i całej Polsce, który wzrośnie do 12 lat.

Przyrost inwestycji w panele fotowoltaiczne spowodowany był m.in. dzięki dofinansowaniu pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, między innymi w ramach programu Moje Ciepło czy wcześniejszemu – „Wymień kopciucha”. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy nowe przepisy wpłyną w bardzo istotny sposób na ten trend. Należy natomiast zauważyć, że zgodne z dyrektywami UE systemy rozliczeń, które obowiązują w innych krajach członkowskich, nie zmieniają tendencji wzrostu udziału fotowoltaiki w rynku energii.

Zmiany w zasadach rozliczania fotowoltaiki – nowa sytuacja dla prosumentów

Zmiany w rozliczeniu fotowoltaiki nie będą dotyczyły osób, które przyłączą się do sieci do 31 marca 2022 roku. Pozostaną dalej w systemie net-meteringu, czyli systemie opustów funkcjonującym na dotychczasowych zasadach. Właściciele instalacji podłączonych do sieci od 1 kwietnia 2022 roku, nie będą mogli już korzystać z tego systemu i automatycznie przejdą na nowy sposób rozliczania. Według tego systemu będziesz można sprzedać nadwyżki energii za ustaloną odgórnie cenę minimalną, opartą o średnią cenę rynku konkurencyjnego.

Jeśli chodzi o zmiany w zasadach rozliczania fotowoltaiki, wprowadzono również mechanizm mający na celu zapobieganie zakładaniu instalacji fotowoltaicznych na wyrost. Według nowych zasad nadwyżkę energii z danego miesiąca będziesz mógł wykorzystać w ciągu roku. Jednak po przekroczeniu tego terminu otrzymasz nadpłatę w wysokości tylko 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w tym miesiącu.

Wprowadzenie nowego systemu rozliczeń nie jest korzystne dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. Nie oznacza to jednak, że zupełnie stracą one sens – aspekty finansowe i ekologiczne związane z inwestycją w fotowoltaikę sprawiają, że nadal będzie opłacało się na nią zdecydować. Jeśli jednak chcesz stać się właścicielem wydajnych paneli fotowoltaicznych na najbardziej atrakcyjnych warunkach, to musisz się pospieszyć. Zleć nam realizację instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem do sieci do 31 marca 2022 roku i ciesz się możliwością korzystania z systemu opustów przez następne 15 lat. Warto również dodać, że w ramach naszych usług oferujemy także m.in. fachowy montaż pomp ciepła w Warszawie charakteryzujących się niezawodnością oraz wysoką jakością.

Niezależnie od wprowadzanych zmian, konieczność przestawienia polskiej energetyki na odnawialne źródła energii jest nieunikniona. Według informacji zawartych w Krajowym Planie Odbudowy w 2025 r. planowane jest osiągnięcie 23,5 GW mocy pozyskiwanej z siły wiatru i energii słońca. Dla porównania obecnie wartość ta wynosi 13 GW. By cel ten mógł być zrealizowany, potrzeba dużych inwestycji w sektorze fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii. Polski Alarm Smogowy i Krakowski Alarm Smogowy starają się o utrzymanie systemu upustów dla tych inwestorów, którzy rozpoczynając produkcję energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej, posiadali jednocześnie zainstalowaną pompę ciepła. Chodzi o to, by mimo zmian nie hamować rozwoju inwestycji, które są zgodne z polityką klimatyczną i mają pozytywny wpływ na środowisko.

Jeśli szukasz sprawdzonej firmy, która profesjonalnie realizuje zarówno fotowoltaikę, jak i pompy ciepła w Warszawie, to zgłoś się do nas. Zapraszamy do kontaktu.