Menu Zamknij

Program Mój Prąd 4.0 – co trzeba wiedzieć?

montaż fotowoltaiki Warszawa

Najbardziej wyczekiwana dotacja na fotowoltaikę wystartowała 15 kwietnia 2022 roku. Mój Prąd 4.0 obejmie zakup paneli fotowoltaicznych, systemów inteligentnego zarządzania energią oraz magazynów ciepła. Budżet programu to blisko 1 miliard złotych (855 milionów), ale warto się pospieszyć ze składaniem wniosków. W zeszłorocznej edycji programu pieniądze rozeszły się w rekordowym tempie!

Kto może skorzystać z programu? Jakie dokumenty należy przygotować? Odpowiedzi na te i inne pytanie dotyczące programu Mój Prąd znajdziesz w naszym krótkim poradniku!

Dla kogo jest przeznaczony program Mój Prąd 4.0?

Analogicznie do poprzednich edycji, program skierowanych jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warto podkreślić, że konieczne jest podpisanie umowy kompleksowej z zakładem energetycznym. Dotacja obejmuje zakup i montaż nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW.

Co ciekawe, nowością jest fakt, że udział w programie Mój Prąd 4.0 i otrzymanie pieniędzy powiązane jest bezpośrednio z korzystaniem z nowego systemu rozliczeń prosumenckich, czyli net-billingu. Z tego też powodu dotację otrzymają tylko te osoby, które zamontują i zgłoszą instalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022, a także Ci, którzy przejdą z systemu upustów do net-billingu.

Mój Prąd 4.0 uwzględnia dotację na mikroinstalację fotowoltaiczną, urządzenia do magazynowania energii lub magazynowania ciepła oraz systemy do zarządzania energią. W praktyce oznacza to, że dotacja przysługuje na np. zasobniki do c.w.u, bufory ciepła do fotowoltaiki, pompy ciepłą, magazyny energii oraz systemy zarządzania energią HEMS/EMS.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Warunki otrzymania dofinansowania jasno określone są w dokumentach programu Mój Prąd 2022, udostępnionych przez NFOŚiGW oraz rząd. Wsparciem objęte są koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku. Dofinansowanie przyznawane będzie na przedsięwzięcia zakończone przed złożeniem wniosku o dotację. Urządzenia muszą być nowe, czyli wyprodukowane w przeciągu 24 miesięcy przed ich montażem.

Środki przyznawane są jednokrotnie, w ramach umowy kompleksowej. Wyjątkiem od tej zasady są osoby z poprzednich edycji programu Mój Prąd, które kwalifikują się do wsparcia.

Środki otrzymane w ramach dotacji, są zwolnione z podatku PIT. Konieczne jest potwierdzenie rozliczania się w net-billingu. Na inwestorach ciąży też obowiązek korzystania z instalacji fotowoltaicznej przez co najmniej 5 lat od wypłacenia świadczenia.

Ważnym warunkiem jest to, że dotacja nie przysługuje na instalację montowaną na dachu pokrytym azbestem. Wówczas beneficjent musi wymienić poszycie na swój koszt, zanim przystąpi do montażu paneli fotowoltaicznych.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0 wymaga posiadania konta na platformie GWD. Takie konto można założyć za pomocą profilu zaufanego lub z pomocą systemu GWD. Przed przystąpieniem do składania wniosku Mój Prąd 4.0 należy przygotować skany niezbędnych dokumentów w wersji elektronicznej, takich jak:

 • zaświadczenie potwierdzające korzystanie z systemu net-billing oraz potwierdzenie zgłoszenia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD);
 • zaświadczenie OSD o dacie przyłączenia mikroinstalacji wraz z numerem Punktu Poboru Mocy;
 • protokół odbioru prac;
 • pełnomocnictwo (jeżeli wniosek ma być składany w imieniu wnioskodawcy);
 • faktura lub paragon imienny za dostawę i montaż instalacji PV oraz dodatkowych elementów objętych dotacją;
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do OSD uruchomienia magazynu energii lub podłączenia instalacji.
fotowoltaika Warszawa

Na jakie dofinansowanie można liczyć w ramach programu Mój Prąd 4.0?

Dotacja Mój Prąd 4.0 jest ściśle powiązana z zakupem dodatkowych urządzeń i rozwiązań. Z tego też powodu kwoty dotacji będą różniły się w zależności od wybranej opcji. Według nowych przepisów osoby, które nie skorzystały do tego czasu z żadnej dotacji na instalację PV, mogą liczyć na następujące kwoty:

 • instalacja PV (wyłącznie) – do 4000 złotych;
 • instalacja PV sprzężona z innymi elementami – do 5000 złotych;
 • magazyn energii – do 7000 złotych;
 • magazyn ciepła – do 5000 złotych;
 • system zarządzania energią (EMS) oraz system zarządzania energią w domu (HEMS) – do 3000 złotych.

Warto zaznaczyć, że maksymalna łączna wysokość dotacji dla osób, które nie korzystały wcześniej z innej formy dotacji, nie może przekroczyć 20500 złotych na jedno przedsięwzięcie.

Podsumowanie

Nowa edycja programu Mój Prąd, to doskonała okazja, aby uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną oraz inne rozwiązania oparte o OZE. Przyjmowanie wniosków na Mój Prąd rozpoczęło się 15 kwietnia. Nie warto ociągać się z wysłaniem dokumentów, ponieważ chętnych jest bardzo dużo!

W zeszłym roku nabór zakończył się już 6 października, ze względu na wyczerpanie środków. O popularności tego programu może świadczyć fakt, że do tej pory (w edycjach I-III) złożono ponad 440 tysięcy wniosków!