Menu Zamknij

Polityka prywatności

Udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, abyś mógł zapoznać się i wiedzieć w jakim zakresie twoje dane osobowe są przetwarzane przez ECO Synergia Warszawa Sp. z o.o., w tym abyś mógł samodzielnie, świadomie i w sposób swobodny decydować o tym, czy zaakceptujesz poniższe warunki i skorzystasz z naszego Serwisu Internetowego. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest spółka ECO Synergia Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000811308, posiadająca REGON: 384747603, NIP: 5272910084.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: biuro@eco-synergia.waw.pl i inne adresy z rozszerzeniem @eco-synergia.waw.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

ECO Synergia Warszawa Sp. z o.o. może zbierać Twoje dane osobowe poprzez odpowiednie formularze na stronie internetowej, podczas przeglądania strony, rejestracji, składania zamówienia online, kontaktu z ECO Synergia Warszawa Sp. z o.o., jak również poprzez ich udostępnienie przez użytkownika drogą mailową lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnianych w platformach społecznościowych i innych komunikatorów.

ECO Synergia Warszawa Sp. z o.o. może zbierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia, płeć.

Ponadto ECO Synergia Warszawa Sp. z o.o. zbiera wszystkie informacje dotyczące twojego sposobu korzystania ze strony oraz sposobu interakcji z marką. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia/umowy jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa, ECO Synergia Warszawa Sp. z o.o. może przekazywać Twoje dane podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne i prawne, partnerom biznesowym, instytucjom, urzędom, firmom dostawczym i podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, podwykonawcom współpracującym z ECO Synergia Warszawa Sp. z o. o.

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z ECO Synergia Warszawa.

Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.