Menu Zamknij

Program Moje Ciepło – nowe dofinansowanie do pomp ciepła

rekuperator schemat

Odnawialne źródła energii cieszą się coraz większą popularnością i dostępnością, również jeśli chodzi o dofinansowanie. Moje Ciepło to nowy program umożliwiający uzyskanie dofinansowania do pomp ciepła, przygotowywany obecnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W naszym kraju program Polski Ład zapowiada wsparcie dla zastosowania ekologicznych pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych oraz ciepłownictwie. Jak wiadomo, inwestycje w pompy ciepła wiążą się z rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce, a ich udział w ogrzewaniu budynków przyczynia się do osiągnięcia coraz większej efektywności energetycznej.

W dalszym ciągu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w programie Czyste Powietrze, Moje Ciepło stwarza jednak nowe możliwości i zasady dla budynków będących w trakcie budowy i nowych domów. W ramach programu Moje Ciepło rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie planowane jest na I lub II kwartał 2022 roku. Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na program Moje Ciepło 2022 zostaną przeznaczone środki z II transzy Funduszu Modernizacyjnego.

Program Moje Ciepło – cel i założenia

Głównym celem programu Moje Ciepło jest wsparcie w naszym kraju rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Dzięki temu, że dopłaty dotyczyć będą zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, program Moje Ciepło będzie komplementarny wobec programu Czyste Powietrze. Celem programu jest także wsparcie osób, które budują nowy dom, gdyż obecnie w ramach programu Czyste Powietrze nie ma możliwości finansowania inwestycji, w których trwa jeszcze budowa.

Program Moje Ciepło – dla kogo?

Montaż pomp ciepła daje możliwość połączenia ich z panelami fotowoltaicznymi, co przekłada się na znacznie niższe rachunki za energię elektryczną i ciepło. Mimo, że ceny pomp ciepła z roku na rok spadają, wciąż jest to dość kosztowna inwestycja. Obecnie w ramach programu Czyste Powietrze nie ma możliwości dofinansowania dla inwestycji, w których trwa jeszcze budowa. Tę lukę ma wypełnić program Moje Ciepło, który ma wspierać zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach.

Do kogo skierowany jest program Moje Ciepło i kto może uzyskać dofinansowanie? Wiadomo już, że program Moje Ciepło skierowany będzie do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z programu będzie można uzyskać na zakup i instalację pomp ciepła, a dopłaty dotyczyć będą zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, Jeśli zatem planujesz lub jesteś w trakcie budowy domu, dowiedz się więcej na temat pomp ciepła w Warszawie i wsparcia, jakie możesz otrzymać.

Dobra wiadomość to również fakt, że z dotacji w ramach programu Moje Ciepło będą mogły skorzystać osoby, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu – zrefundować będzie można koszty kwalifikowane poniesione od 1 stycznia 2021 roku.

Dotacja Moje Ciepło – warunki dofinansowania

Dofinansowanie do pomp ciepła w ramach programu Moje Ciepło będzie uzależnione od stanu technicznego budynków, między innymi wskaźnika Ep. Wyraża on ilość energii nieodnawialnej, niezbędnej do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Obecnie współczynnik ten nie może przekraczać 70 kWh/ (m²/rok). Aby jednak można było otrzymać dofinansowanie z programu Moje Ciepło, konieczne będzie spełnienie bardziej restrykcyjnych wymogów technicznych:

  • w pierwszym roku funkcjonowania programu wskaźnik Ep będzie musiał wynosić minimum 63 kWh/ (m²/rok);
  • w kolejnych latach wymóg Ep będzie wynosił minimum 55 kWh/ (m²/rok).

Oznacza to, że dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło będzie przyznawane wyłącznie właścicielom budynków bardzo energooszczędnych, doskonale ocieplonych i wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Moje Ciepło – jakie dofinansowanie można uzyskać?

Formą wsparcia udzielanego w ramach programu Moje Ciepło ma być dotacja do 30 % kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, nie więcej jednak niż:

  • 21 tys. złotych w przypadku pomp gruntowych,
  • 7 tys. złotych w przypadku powietrznych pomp ciepła.

Budżet całego programu pochodzić będzie z Funduszu Modernizacyjnego i wyniesie 600 mln złotych.

Wsparcie z unijnego Funduszu Modernizacyjnego zostanie skierowane także na pięć innych programów zgłoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet zaakceptowanych polskich projektów to 8,1 mld zł. Ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru w programie Moje Ciepło powinno nastąpić w I lub II kwartale 2022 r. Razem z kolejną edycją programu Mój Prąd program Moje Ciepło stanowić będzie kompleksowe wsparcie osób indywidualnych, oferowane przez NNFOŚiGW.

Program Moje Ciepło – dlaczego warto skorzystać?

Zakup i montaż pompy ciepła wiąże się z dużym wydatkiem, w związku z tym możliwość skorzystania z dofinansowania do pomp ciepła w ramach programu Moje Ciepło jest bardzo dobra dla właścicieli nowych domów. Jakie korzyści przyniesie im program Moje Ciepło?

  • Możliwość obniżenia w znacznym stopniu kosztów całej inwestycji i tym samym szybszy zwrot poniesionych nakładów finansowych;
  • montaż pompy ciepła możliwy dzięki dofinansowaniu oznacza niskie koszty eksploatacji, długą żywotność urządzenia oraz ochronę środowiska naturalnego;
  • pompa ciepła, wraz z połączeniem jej z montażem paneli fotowoltaicznych, pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania domu niemal do zera.

Moje Ciepło 2022 – od kiedy?

Jak już wiadomo, program Moje Ciepło ma być finansowany z Funduszu Modernizacyjnego, a dokładnie z funduszy pochodzących z rynku praw do emisji CO2. Fundusze te zasilać będą FM w latach 2021 – 2030. Program miał ruszyć najpóźniej jesienią 2021 roku, nie został on jednak zatwierdzony przez Komitet Inwestycyjny Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dlaczego? W unijnej dyrektywie ETS (unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2) wymiana źródeł ciepła nie została wpisana jako priorytet dla pieniędzy z Funduszu Modernizacyjnego. Dokumentacje jednak uzupełniono, złożono w tej sprawie kolejny wniosek i program Moje Ciepło znalazł się na liście sześciu programów zgłoszonych przez Polskę w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego.

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków o uzyskanie dotacji z programu Moje Ciepło w pierwszym lub drugim kwartale 2022 roku. Kiedy jednak to nastąpi? Dokładna data rozpoczęcia naboru wniosków o dopłaty do pomp ciepła nie jest jeszcze znana.

Pompy ciepła należą do jednych z najbardziej ekologicznych, ale też najdroższych źródeł ciepła – wraz z montażem jest to wydatek rzędu 30 – 50 tysięcy złotych. Zakup i montaż pomp ciepła w Warszawie to duża inwestycja, w związku z tym uzyskanie dotacji na inwestycję jest szczególnie ważne – teraz będzie to możliwe dodatkowo w ramach programu Moje Ciepło.